Тема: Пристрої стативної, рядової та групової сигналізації.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЇ ТА РОЗРАХУНОК ЧАСУ

Введення

5 хвилин

Навчальні питання

 1. Стативна сигналізація 20 хвилин
 2. Рядова сигналізація 20 хвилин
 3. Групова сигналізація і загальностативний повторювач сигналів (ОПС) 20 хвилин
 4. Дистанційна сигналізація 20 хвилин

 

 

Заключення 5 хвилин

 

ЛІТЕРАТУРА:

(рекомендована для студентів)

Усовершенствованные городские координатные АТС типа АТСК-У. Принципы построения. Л.С.Васильева, Б.С. Лившиц, изд. “Радио и связь” 1986 г.

 

1.ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ

1.Стативна сигналізація.

Побудова цих схем типова. Тому розглядаємо на прикладі сигналізації стативу АК-АВ.

На рис. 1 приведена спрощена схема сигналізації стативу АК-АВ.

Пояснення загального принципу побудови:

Рис.1

1) Вихідний стан: всі запобіжники справні, здійснюють живлення плат АК,

БКЗ А, БКЗ В. Лампи не горять.

На рис. 4.1 показана одна група АК ( на одній платі 5 АК). Всього 20 плат (100 АК). Одне реле 3А контролює 25 АК.

Плата МАВ має 4 виходи контролю БКЗ А- 3 виходи і БКЗ В-2 (по кількості БКЗ входи живлення).

 1. Перегорання одного з головних запобіжників.
 2. Утворюється ланцюг живлення реле А (І):

  -60В- Гол. ПР2-А(І)- ланцюг живлення БКЗ А, БКЗ В. Спрацьовує реле А і своїми контактами утворює ланцюг включення ламп А стативу і через контакт 2а виходу А2 лампу у рядовій сигналізації ( див. Рис.2)Контакти 3а і 4а забезпечують видачу сигналів у групову сигналізацію і виносну сигналізацію.

  Контакт 5А блокує включений стан реле А. При усуненні несправності і заміні головного запобіжника реле А відпускає, гаснуть лампи сигналізації.

 3. Перегорання одного з запобіжників ПР1- ПР14,забезпечує замикання одноіменного контакту ПР1-ПР14, утворив коло живлення реле А(ІІ) (по другій обмотці- 60В-Гол Пр (1,2) чи (Пр8- Пр11)- резистор R4-АІІ(2000)-+60В.
 4. Контакти реле виконують тіж функції, що були приведені вище чи

  -60В- Гол Пр1- Пр5…Пр7 чи Пр12..Пр14- R5-ПП1(2000) -+60В.

  Контакти реле 1пп включають лампу ПП стативу і через контакт 2пп виходу А2 лампу А у рядовій сигналізації.Контакти 3пп і 4пп забезпечують видачу сигналів у групову і виносну сигналізації.

 5. Замикання дроту “а” АЛ на землю.
 6. Спрацьовує реле 3А. Контакти цього реле (будь якого 3А) включають реле НВ, а останнє -реле КВ. Ці реле двухобмоточні і утворюють схему затримки (витримка) часу (5 хв). Якщо за цей час “земля” з дроту”а” не відключилась, то включається стативна, рядова і виносна сигналізація (контакти 1кв (АС1)- 2кв- АС2; 3кв- (А) і 4кв- С3)

  Реле 3А розраховане таким чином, що відсутність “земляного” потенціалу на дроті “а” воно не спрацьовує. 1 реле 3А контролює 25 АК.

 7. Схема стативу сигналізується спрацьовуванням реле ТС і блокуванням своїми контактами ТС. Контакти 1тс, 2тс, 3тс, 4тс забезпечують стативну сигналізацію (лампа ТС), рядову сигналізацію (вихід) ТС2, групову сигналізацію (вихід ТС) і виносну-вихід С1.
 8. Перегорання запобіжника Пр24 забезпечує роботу ПП1, контакти якого підключені паралельно 1а. Горить сигнальна лампа А в стативній сигналізації, рядовій і у виносній лампа С2.
 9. Ланцюг роботи:-60В- Гол Пр1- конт.пр24-R5-ПП1-+

 10. Гніздо ГН Пит. Використовується для живлення випробувального приладу ( за допомогою штепселя). Підключення здійснюється через запобіжник Пр25. При перегоранні його забезпечується загорання лампи ПП2 по колу: -60В- Гол Пр1-Пр25- ПП2- конт.пр25- ВС(+60В). 2. Рядова сигналізація

Рядова сигналізація встановлюється у торці стативного ряду зі сторони головного проходу. Ця сигналізація спрацьовує при виникненні несправності у будь-якому стативі даного ряду. Вона виконана у вигляді вертикальної балки, на якій лаштується 8 циліндричних ламп накалювання.

Рядова сигналізація виконує наступні функції:

- забезпечує електроживленням стативи ряду;

- контролює справність рядового (загального) запобіжника 30А;

-з допомогою роз¢ ємів дозволяє роз¢ єднати паралельні кола з метою визначення ушкоджень, які можуть виникнути у сигнальних ланцюгах;

В рядову схему сигналізації від п стативів поступають одноіменні сигнали. По першому дроту( наприклад А1) утворюється коло для роботи лампи у стативній сигналізації:

-60В- Р ПР(30А)- Пр1(2А)-роз¢ єми А1-аі- лампа А- ВС+.

По другому одноіменному дроту А2 утворюється коло струму для включення лампи А у рядовій сигналізації:

+ВС- А2(роз¢ єм)- лампа А(рядова)- Пр2(2А)- РПР(30А)—60В.

Всі інші входи поступають від стативів і працюють аналогічно. На рис. 3.3 для інших сигналів не показані роз¢ єми.

По сигналам А,ПП…НИ від стативів через схему рядової сигналізації утворюються транзитні кола на групову сигналізацію, а також С1,С2,С3- у виносну сигналізацію.Лампи Пр1І Пр2 фіксують перегорання рядового запобіжника.

 1. При справному РПР (30А) працює реле рядової сигналізації РС. Контакт 1рс розімкнутий і лампа Пр1 не горить. При перегоранні запобіжника РПР відпускає реле РС і контактом 1рс замикається коло живлення лампи ПР1, яка горить мигаючим світлом.
 2. Якщо перегорає один із запобіжників ПР1 чи ПР2, то працює реле А. Своїм контактом 1а забезпечує замикання лампи ПР2, а контактом 2а формує коло сигналу А для відображення у груповій сигналізації. Контакти 3рс і 3а забезпечують подачу сигнала С1 є виносною сигналізацією (аварійний сигнал, який потребує негайного усунення пошкодження).

НИ – сигнал несправності у індукторних колах (ланцюгах)

БЛ – сигнал блокування комплектів чи приладів

Інші лампи і їх призначення очевидно.

Для виключення акустичного сигналу (дзвінка) використовується кнопка дзвінка (кн. дзв.).

 

 

 

 

 

3. Групова сигналізація і загальностативний повторювач сигналів ОПС

Пристрій групової сигналізації, реєструє несправності для всієї АТС. Він представляє собою релейну схему, на якій для групової сигналізації використовується незначна частина, інша частина забезпечує формування різних імпульсів з періодом проходження 5 хв. 10 хв. і 20 сек. Ця плата розміщена на стативі СВУ. Спрощена схема групової сигналізації приведена на рис.4.

Загальностанційний повторювач являє собою одноіменні лампи оптичної сигналізації (схема приведена на рис. 4.5).

Загальностанційний повторювач звичайно встановлюється у головному проході автозалу чи може бути винесеним в приміщення чергового АТС.

Сигнали поступають з групової сигналізації (вони виділені). Тут передбачається сигналізація контрольного стану стативу багаточастотного генератору (БГ), пристрої живлення (ПУ) і кроззу (КР). Крім того, тут передбачається дзвоник змінного бою. Виключення дзвоника здійснюється на стативі СВУ.

4.Дистанційна сигналізація

Вона складається з двох плат дистанційної сигналізації ДС, одна з яких встановлюється на стативі СВУ, друга на вузловій станції з постійною присутністю обслуговуючого персоналу чи у центрі технічної експлуатації (ЦТЕ).

Комплект ДС на вузловій станції обслуговує до 5 РАСТ. Плата ДС з¢ єднана з пультом чергового електромеханіка по 3-м двупровідним лініям. Спрощена схема дистанційної сигналізації приведена на рис. 6.

Контроль за справністю ліній виконують реле НШ1…НШ3, які знаходяться весь час під струмом. По 3-м двухпроводним з¢ єднувальним лініям сигнали поступають з районних АТС. Конструктивно пульт складається з 5-ти устроїв, які забезпечують взаємодію з 5-ю РАТС.

 

 

 

 

 

 

II. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Для засвоєння матеріалу лекції необхідно поглиблено розглянути питання контрольного обладнання, зокрема авто абонент,АУД-К,УАК [1,с. 113-146] та ручної контрольно-випробувальної апаратури [1, с. 146 - 174].

 

III. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Усовершенствованные городские координатные АТС типа АТСК-У. Принципы построения. Л.С.Васильева, Б.С. Лившиц, изд. “Радио и связь” 1986 г.

 

 

 

 

 

 

 

Розробник лекції

Доц.каф.КС ________Кунах Н.І

„21” червня 2004 року

 

 
(реклама)
SpyLOG Рейтинг@Mail.ru Rambler

     главная | новости | институт | курсовые | комплексные | рефераты | преподы | фотоальбом | приколы | АТС | гостевая
 
    НОСКІЗ-ДУІКТ КИС ГУИКТ 2002-2010 Zosik KIS-kiev!narod.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by uCoz